Biuro Kraków, 30-663, ul. Wolska 6/37
++48 511 161 785, +12 359 52 57
biuro@seniorplus.org.pl

 Radio Polonia In The World 

AKTYWIZCJA - EDUKACJA - INTEGRACJA 

Leczenie Depresji – Stanów Lękowych z VR TierOne

Szukamy alternatywnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia

Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. 

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci.

Forma Micelarna oleju Konopnego to przyłość Medycyny XXI w

 

   Wspólnie z  Radiem Polonia In The World zapraszamy do Programu Aktywności                           Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2022 – 2032

    Program kierujemy do polonijnych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, mediów i organizacji non-profit, które swój wizerunek i marki chcą budować w oparciu o zdrowie, innowacje i społeczne zaangażowanie. Kluczową rolę w projekcie odegrają małe i średnie firmy, organizacje lokalne, placówki medyczne, domy Seniora, kluby Seniora, które to będziemy promowali wśród polonii na całym świecie.

Program będzie wyrazem aktywnego i świadomego podejścia organizacji do realizacji idei społecznej odpowiedzialności (CSR). Będzie skutecznym narzędziem komunikacji w budowaniu trwałych, opartych na wartościach i zaufaniu relacji z otoczeniem społecznym i biznesowym.
Program „ Zdrowe przyszłe pokolenie” oraz ” Myśl Zdrowo ” to programem komunikacji społecznej.

 stworzono ponieważ zrozumiano , że ciało choruje razem z duszą. Choroby somatyczne i depresja mogą współistnieć i oddziaływać na siebie niekorzystnie. Dowiedziono badaniami naukowymi, że leczenie depresji i stanów lękowych także po ciężkich chorobach jest możliwe i skuteczne dzięki VR TierOne.

Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. W ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Centra Zdrowia Psychicznego powinny być wyposażone w innowacyjne urządzenie do Leczenia Depresji i Stanów Lękowych.      

Świat skupia się dziś na walce z koronawirusem. W cieniu tych zmagań pojawiają się rozwiązania służące chorym z innymi schorzeniami. Pacjentom po udarach, zawałach i ciężkich operacjach kardiologicznych, pomaga system wirtualnej rzeczywistości opracowany przez zespół VR TierOne. 

Analiza potrzeb społecznych w dobie pandemii oraz działań wojennych na Ukrainie pokazuje nam skalę narastającej depresji, lęku wśród ludności szukających schronienia w Polsce jak i państw UE stąd nasz APEL do władz rządowych oraz samorządowych o wprowadzeniu systemu VR TierOne tam gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy  > Zakończyliśmy prace związane z oprogramowaniem w jęz. ukraińskim dla terapeutów przebywających w Polsce !                               

Kontakt