Biuro Kraków, 30-663, ul. Wolska 6/37
+48 511 161 785, +12 359 52 57

 Sklep Online dla Seniora

 POD  PATRONATEM  RADY  NAUKOWEJ

Leczenie Depresji – Stanów Lękowych z VR TierOne

Szukamy alternatywnych rozwiązań w dziedzinie zdrowia

Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. 

Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci.

Forma Micelarna oleju Konopnego to przyłość Medycyny XXI w

                      

   ZOSTAŃ PARTNEREM KRAJOWEGO PROGRAMU
                                           Wieś Plus

    

 

 

                                       PROGRAM na rok 2023 r.

1)  Rozwój Krajowego Programu Wieś Plus
Projektu zrzeszającego mieszkańców polskich wsi tworzących wspólnie największą krajową strukturę partnerską liczącą ponad 43 000 osób jako Ambasadorów reprezentujących lokalną społeczność, biznes.                          

2)  Zapobiegania Depresji i Stanów Lękowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania Wirtualnej Terapii i Rehabilitacji.

Tworzymy świat innowacji – budujemy nowoczesną teraźniejszość i przyszłość profilaktyki – rehabilitacji na bazie VR

              NASZE MOTTO : Przyszłość dzieje się u nas.   
Misja – tworzymy świat innowacji.
Budujemy nowoczesną teraźniejszość i przyszłość.
Wizja – programy nasze są kluczowym wsparciem tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych dla globalnej społeczności kreujące aktywizację, edukację, przedsiębiorczość przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju lokalnych miejscowości

   Wartości – Współpraca • Zaufanie • Profesjonalizm • Rozwój                                                                 

Kontakt