Biuro Kraków, 30-663, ul. Wolska 6/37
+48 511 161 785, +12 359 52 57

WIRTUALNA TERAPIA I RELAKSACJA

Tworzymy ogólnopolską sieć  placówek terapii wirtualnej VR

Do współpracy zapraszamy: NGO, samorząd lokalny prowadzący CAS-y, dzienne domy seniora, kluby, placówki NZOZ – gabinety terapii zajęciowej – sanatoria – uzdrowiska, domy Seniora.

Leczenie depresji i relaksacja w VR TierOne

W leczeniu wciąż marginalizuje się zdrowie psychiczne dając priorytet fizycznej stronie zdrowia. Problemem jest zarówno brak specjalistów zdrowia psychicznego, jak i niechęć pacjentów do korzystania z pomocy. Przedstawiamy innowacyjne rozwiązania oparte o Wirtualną Rzeczywistość (VR) wspierające zdrowie psychiczne, pomocne w leczeniu objawów depresji, niwelujące stres, lęk i oraz ułatwiające relaksację, niezbędną dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego. Zabiegamy o to, aby te nowe skuteczne rozwiązania VR znalazły zastosowanie w szpitalach, placówkach rehabilitacyjnych, opiekuńczych, w punktach wsparcia psychologicznego, sanatoriach oraz domach i klubach seniora. Urządzenia VR TierOne i VR TierOne GO nie tylko wspierają kondycję psychiczną pacjentów i osób starszych, ale co ważne wspomagają pracę terapeutów i ułatwiają pracę rehabilitantom, dając szansę placówkom medycznym i opiekuńczym fachowo zatroszczyć się o samopoczucie podopiecznych.

Urządzenie VR TierOne poszerza zdolność opieki nad zdrowiem psychicznym.

Dlaczego trzeba leczyć depresję?

Depresja jest zaburzeniem zdrowia psychicznego wpływającym niekorzystnie na zdrowie somatyczne i jakość życia człowieka. Choroba objawia się głównie obniżonym nastrojem i napędem psychoruchowym oraz utratą radości i zainteresowań. Objawy depresyjne w grupie osób chorych somatycznie są rozpowszechnionym zjawiskiem, oznaczają małą aktywność fizyczną, niechęć do współpracy oraz nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Depresja utrudnia rehabilitację i opóźnia powrót do zdrowia. Nieleczone depresja ma tendencję do nawrotów i pozbawia możliwości prowadzenia życia w pełni potencjału, stanowiąc przyczynę niepełnosprawności. Potrzeba leczenia depresji, lęku i stresu wzrosła w ostatnich latach z powodu pandemii COVID-19, a ostatnio także z powodu wydarzeń wojennych traumatycznych dla imigrantów z Ukrainy. VR TierOne z powodzeniem wspiera rekonwalescencję osób po zakażeniu koronawirusem, przygotowane zostało również do prowadzenia terapii w języku ukraińskim.

Depresja wpływa niekorzystnie na wszystkie aspekty życia ludzi na całym świecie.

 

ROZWIĄZANIA VR DLA ZDROWIA

Urządzenie medyczne VR TierOne

Leczenie depresji i stanów lękowych za pomocą Wirtualnej Rzeczywistości

Gogle relaksacyjne VR TierOne GO z przeznaczeniem do zajęć grupowych oraz indywidualnych

Pełna relaksacja i całkowite wyciszenie w Wirtualnej Rzeczywistości.