Szkolenia – Warsztaty 2022 r.

Biblioteka:

O Nas  Fundacja SeniorPlus 

DAWKOWANIE-CBD – 2019

Opracowania Naukowe CBD

Prof Makulska -Nowak W-wa

Opracowanie – prof. Piekoszewski Klimuszko 2019

Działanie kannabinoidów prof. Wawer

Opracowanie Prof. Naukowe VR TierOne

SZMP Punkty odnowy sił witalnych PL

To był udany Rok 2021 wiele się wydarzyło ! Wiele się jeszcze wydarzy w tym nadchodzącym 2022 roku bo wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty, urządzenia, które skutecznie będą pomagały ludziom borykającym się ze zdrowiem  depresją, demencją czy też z obniżoną odpornością czy innymi schorzeniami wieku starczego ! A wszystko to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firm z którymi podjęliśmy współpracę w tym roku 2022

Akademia Asystenta Seniora – Opiekuna Medycznego

 

 

 

Akademia Asystenta Seniora pod patronatem           

Cykl szkoleń, wykładów, spotkań w ramach grupy wsparcia.

Temat:  ” Poprawa jakości życia osób starszych, chorych i ich opiekunów”. 

Cele Akademii:

  1. Dotarcie do osób pełniących role opiekunów rodzinnych.
  2. Nadanie Certyfikatu Asystenta 
  3. Rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb.
  4. Przeprowadzenie  szkolenia.
  5. Zaproponowanie udziału w grupach wsparcia.
  6. Stworzenie sieci Certyfikowanych Asystentów na terenie Polski i UE 

Szkolenia będą miały charakter zajęć teoretycznych i praktycznych. Mają one na celu doposażenie opiekunów rodzinnych w wiedzę i umiejętności niezbędne podczas sprawowania opieki. Wszystkie działania przeprowadzane będą pod kątem indywidualnych potrzeb podopiecznych oraz ich opiekunów rodzinnych. Długotrwała opieka negatywnie wpływa na stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego opiekunów rodzinnych.

Ze względu na to, iż opiekunowie postrzegają potrzeby podopiecznych jako najważniejsze, zaniedbują własne problemy, które z czasem się nawarstwiają i pogłębiają. 

Opiekunowie często czują się nierozumiani i niedoceniani, przez podopiecznych, innych członków rodziny itd.

Szkolenia w Akademii Asystenta Seniora ukierunkowane będą przede wszystkim na problemy, potrzeby opiekunów rodzinnych. Osoby z tej grupy społecznej, działają intuicyjnie w myśl zasady ” nikt tak dobrze nie potrafi opiekować się swoimi najbliższymi, jak oni sami”. Nie posiadając jednak fachowej i rzetelnej wiedzy na temat opieki, np. wyręczają podopiecznych, co prowadzi do ich większego uzależnienia od osób trzecich, sami natomiast “zatracają się”  w opiece, całkowicie zapominając o sobie. Dlatego bardzo ważne jest poruszenie kwestii relacji międzyludzkich i wynikających z nich problemów społecznych, rodzinnych, osobistych, zawodowych itp. Uczestnikom naszej Akademii oprócz  cyklu szkoleń, pragniemy zaproponować udział w panelach dyskusyjnych oraz spotkania w ramach grup wsparcia. 

Lista proponowanych szkoleń.

  1. Podstawy opieki.
  2. Pierwsza pomoc.
  3. Organizacja miejsca zamieszkania podopiecznego.

WARSZTATY – SZKOLENIA

Terapia relaksacyjna – terapeutyczna na bazie mobilnego urządzenia VR TierOne GO dla opiekunów nieformalnych, opiekunów osób starszych, osób niepełnosprawnych borykającymi się ze swoimi problemami życia codziennego. Terapie tego typu [powinny być prowadzone w placówkach dziennych domów opieki, DPS-ach, ZOL-ach czy klubach Seniora to jedyna alternatywa w dobie wzmożonej depresji, frustracji czy lęku ! W ramach dostępnych środków organizacje zajmujące się opieką winny aplikować o tego typu rozwiązania.   

DEPRESJA

Lęk, panika, izolacja, bezruch psychiczny i fizyczny jest i będzie dla seniorów jak dla pozostałej populacji o wiele groźniejszy niż sam wirus” Rozpoczyna się nowa epidemia chorób psychicznych i tych wynikających z zaniedbań spowodowanych pandemią. W związku z tym rośnie ilość nerwic, depresji przechodzonych udarów czy zawałów. Fundacja SeniorPlus podejmuje działania zmierzające do tego by jak najwięcej placówek medycznych, uzdrowisk, szpitali , gabinetów terapeutycznych zostało zaopatrzonych w te skuteczne rozwiązania. Analiza potrzeb społecznych w dobie pandemii pokazuje nam skalę narastającej depresji, lęku wśród społeczeństwa stąd nasz APEL do władz rządu oraz samorządu by nie lekceważyli tego faktu !

Skip to content