W ramach partnerstwa powołujemy Dział Reklamy w Londynie

KRAKÓW

Adres E-mail biuro@seniorplus.org.pl

Kontakt telefoniczny
+48 511 16 17 85

Łączy Nas Nature Clinic

Nasza fundacja wspiera Seniorów, prowadzi turystykę senioralną i prowadzi sprzedaż produktów dla zdrowia.

DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1     i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie): – organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 tej ustawy, – prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych   określonych w tej ustawie. Przekazane darowizny można odliczyć od dochodu do wysokości nie przekraczającej  10% dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej   darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Wspierając nas wspierasz innych

Posiadacz:                   FUNDACJA SENIOR PLUS

Waluta:                         GBP
IBAN:                             PL87109020530000000151702671
Kod SWIFT banku:   WBKPPLPP
Nazwa banku:            Santander Bank Polska S.A.

Nasza siedziba

FUNDACJA SENIORPLUS
Ul. Wolska 6/37 30-663 Kraków, Polska

Kontakt E-mail

prezes@seniorplus.org.pl
biuro@seniorplus.org.pl

Kontakt telefoniczny

+48 511 161 785 Prezes
support@clab.com

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1pkt 9) dotyczące możliwości  odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych organizacjom (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. 


Skip to content