Fundacja SeniorPlus
tel: 511-161-785

Misją Fundacji „SeniorPlus” jest działanie na rzecz zwiększenia świadomości zdrowotnej Seniorów i ich rodzin oraz inicjowanie zmian systemowych prowadzących do poprawy jakości opieki zdrowotnej dla nich. Fundacja „SeniorPlus” zwraca uwagę na to, że efektywna profilaktyka i edukacja ma kluczowe znaczenie dla budowania zdrowego społeczeństwa. Swoją aktywnością Fundacja chce rozpocząć otwartą, publiczną dyskusję na temat sytuacji zdrowotnej osób dorosłych oraz dzieci, by  wspólnymi siłami zmieniać niekorzystne statystyki. Wiemy, że tylko skoordynowana współpraca  pomiędzy różnymi podmiotami zapewni realny i skuteczny sukces w ochronie zdrowia społecznego. 

free portfolio web templates
Mobirise
Adres

Fundacja „ SeniorPlus” Siedziba:31- 436 Kraków
ul .Piotra Trębacza 1

Dane kontaktowe

Email: e-mail: generalny@o2.pl
Telefon: +48 511-161-785

www.seniorplus.org.pl